Quá trình hỗ trợ

Quy trình đào tạo và tuyển dụng.

Quy trình kiểm soát sản phẩm do khách hàng cung cấp

Quy trình kiểm soát an toàn lao động

Quy trình kiểm tra và thử nghiệm

Quy trình kiểm soát sản phẩm không phù hợp

Quy trình xuất nhập kho và bảo quản vật tư

Quy trình kiểm soát thiết bị thi công

Quy trình kiểm soát thiết bị đo lường và kiểm tra

Hướng dẫn lắp dựng máy và thiết bị

Quy trình nhận biết và truy tìm nguồn gốc sản phẩm

Quy trình hành động khắc phục, phòng ngừa

Quy trình thu thập và xử lý thông tin khách hàng

Quy trình tạo ra sản phẩm

Tiếp nhận yêu cầu khách hàng xem xét và ký hợp đồng

Triển khai thực hiện hợp đồng

Quy trình kiểm soát thiết kế

Quy trình thi công cọc khoan nhồi, cọc Barret

Quy trình thi công công tác BTCT

Quy trình thi công công tác xây, trát

Quy trình thi công công tác ốp, lát

Quy trình thi công lắp đặt điện nước

Quy trình thi công hoàn thiện nội thất

Quy trình thi công hạ tầng, đường giao thông

Quy trình thi công các công tác đặc biệt

Quy trình thi công các công tác khác

Kiểm tra chất lượng nội bộ

Bàn giao sản phẩm và bảo hành