Tên dự án Cải tạo, nâng cấp đường giao thông nông thôn tuyến Yên Lương, Thượng Cửu, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ
Gói thầu Thi công xây dựng, bảo hành công trình, đảm bảo giao thông công trình
Chủ đầu tư  Ban QLDA phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn bền vững các tỉnh miền núi phía Bắc, tỉnh Phú Thọ
Nhà thầu chính Công ty
Tổng giá trị 34.000.000.000 đồng
Địa điểm Yên Lương, Thượng Cửu, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ
Khởi công 2014
Hoàn thành 2015
Tiến độ