Để thực hiện duy trì Chính Sách Chất Lượng, lãnh đạo công ty cam kết :

  1. Thi công các công trình xây dựng đảm bảo kỹ thuật, mỹ thuật, Chất lượng phù hợp với thiết kế và các tiêu chuẩn, quy định, quy phạm.
  2. Không ngừng nâng cao chất lượng công trình, sản phẩm nhằm thỏa mãn yêu cầu của khách hàng. Đó là cách duy nhất để công ty duy trì và phát triển kinh doanh.
  3. Nhận biết và cung cấp đầy đủ các nguồn lực ( Nhân lực, vật tư…) để đảm bảo thực hiện có hiệu quả hệ thống chất lượng.

Các giải pháp thực hiện chính sách chất lượng :

  1. Đảm bảo chính sách chất lượng của Công ty và cam kết của lãnh đạo đều được tất cả cán bộ công nhân viên công ty hiểu, duy trì và thực hiện.
  2. Thường xuyên duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001-2008 để nâng cao chất lượng công trình, không ngừng đáp ứng sự mong đợi  và nhu cầu của khách hàng.
  3. Tạo điều kiện nâng cao kiến thức cho đội ngũ cán bộ công nhân viên làm chủ với các kỹ thuật tiên tiến để họ đủ trình độ và làm tốt các nhiệm vụ được giao và không ngừng cải tiến công việc của mình.
  4. Phát huy mọi nguồn lực, mở rộng đầu tư, ứng dụng và đổi mới thiết bị công nghệ xây dựng nhằm nâng cao chất lượng công trình, rút ngắn thời gian thi công.
  5. Thường xuyên quan hệ chặt chẽ với khách hàng để đảm bảo đáp ứng nhu cầu của họ.