Tên dự án Công trình cải tạo, nâng cấp quốc lộ 18, Mông Dương, Móng Cái
Gói thầu Xây dựng đường giao thông đoạn từ Km 216+0.00 đến Km 228+ 400
Chủ đầu tư  Ban quản lý các công trình giao thông tỉnh Quảng Ninh
Nhà thầu chính Tổng công ty xây dựng Hà Nội
Tổng giá trị 80.000.000.000 đồng
Địa điểm Mông Dương, Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh
Khởi công 2009
Hoàn thành 2011
Tiến độ