Dự án hạ tầng khu đô thị
Dự án Khu đô thị Cầu Bươu
04:39

Đang cập nhật

Cao Xanh 1
Dự án hạ tầng khu đô thị
Đầu tư xây dựng hạ tầng khu đô thị Cao Xanh, Hà Khánh B
23:37

Dự án khu đô thị Cao Xanh – Hà Khánh B được quy hoạch xây dựng tại bãi biển thuộc phường Cao Xanh – Hà Khánh B, tỉnh Quảng Ninh là dự án mang tính chiến lược nhằm xây dựng Cao Xanh – Hà Khánh B trở thành khu đô thị với cơ sở hạ tầng đồng bộ, đáp ứng các yêu cầu về không gian kiến trúc.