Ho chua nuoc khe cat
Dự án kết cấu hạ tầng
Dự án Hồ chứa nước Khe Cát, xã Hải Lạng, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh
04:26

Dự án hồ chứa nước Khe cát có tổng vốn đầu tư 411 tỷ đồng, do huyện Tiên Yên làm chủ đầu tư với các hạng mục hồ chứa nước, đập bê tông trọng lực ngăn dòng chảy, các tuyến kênh, cống dẫn nước xả lũ. Sau khi hoàn thành hồ Khe cát chứa được 6,5 triệu mét khối nước (lớn chỉ sau đập Đầm Hà Động ở huyện Đầm Hà) cung cấp nước phục vụ sản xuất cho 620 ha diện tích đất sản xuất nông nghiệp, 950 ha diện tích đất nuôi trồng thủy sản và tạo nguồn cấp nước sinh hoạt cho gần 10.000 hộ dân ở các xã Hải Lạng, Yên Than và Đồng Rui.