Tuyển dụng
Thông báo tuyển dụng chuyên viên pháp chế
16:00

Công ty cổ phần xây dựng số 1 Hà Nội (HACC1) thông báo tuyển dụng lao động, cụ thể như sau: Vị trí tuyển dụng: Chuyên viên pháp chế: 01 người. Nội dung tuyển dụng: Mô tả công việc: – Tư vấn pháp lý và kiểm soát sự tuân thủ pháp luật cho các hoạt […]