Tuyển dụng
Thông báo tuyển dụng
09:00

Thông báo tuyển dụng Công ty cổ phần xây dựng số 1 Hà Nội (HACC1) thông báo tuyển dụng lao động, cụ thể như sau: Vị trí công việc Mô tả công việc Yêu cầu công việc Kỹ sư Shopdrawing xây dựng 1. Lập các bản vẽ · Tiếp nhận bản vẽ thi công được […]

Tuyển dụng
Thông báo tuyển dụng chuyên viên pháp chế
16:00

Công ty cổ phần xây dựng số 1 Hà Nội (HACC1) thông báo tuyển dụng lao động, cụ thể như sau: Vị trí tuyển dụng: Chuyên viên pháp chế: 01 người. Nội dung tuyển dụng: Mô tả công việc: – Tư vấn pháp lý và kiểm soát sự tuân thủ pháp luật cho các hoạt […]