Tên dự án Đầu tư và di dời khu vực sản xuất của Công ty Cổ phần Cồn rượu Hà Nội
Gói thầu – Xây dựng các công trình thuộc xí nghiệp Cồn;

– Xây dựng các công trình phụ trợ cho xí nghiệp Cồn;

– Xây dựng các công trình hạ tầng, phục vụ thuộc xí nghiệp;

– Xây dựng nhà hành chính, nhà ăn ca, nhà để xe.

Chủ đầu tư Công ty Cổ phần Cồn rượu Hà Nội
Nhà thầu chính Công ty
Tổng giá trị 60.000.000.000 đồng.
Địa điểm Khu công nghiệp Yên Phong, thôn Chi Long, Xã Long Châu, Huyện Yên Phong, Bắc Ninh
Khởi công 2009
Hoàn thành 2012
Tiến độ
Mô tả chung