Tên dự án Đầu tư xây dựng kho bãi Container Vinalines tại Hải Phòng – Giai đoạn I
Gói thầu – Thi công xây dựng san lấp mặt bằng, bãi chữa xe máy, thiết bị, bãi công nghệ chất rút, bãi tập kết container có hàng, bãi lạnh, bãi chờ tập kết, xe thiết bị, đường nội bộ, cổng khu văn phòng, cổng khu bãi, tường rào xây kín, hàng rào thoáng, hệ thống thoát nước và xử lý nước thải, thi công xử lý bấc thấm.

-Thi công xây dựng sân bãi nội bộ, bồn cảnh, khu văn phòng 3 tầng, nhà để xe 2 bánh khu văn phòng, nhà để xe 4 bánh, nhà kho CFS + văn phòng kho, vệ sinh và thay đồ, đất cây xanh, nhà để x e 2 bánh của công nhân, trạm nhiên liệu, hệ thống cấp nước, bể nước 100m3, tháp nước 50m3.

Chủ đầu tư  Tổng Công ty Hàng Hải Việt Nam
Nhà thầu chính Công ty
Tổng giá trị 109.332.000.000 đồng
Địa điểm Cảng Đình Vũ, Hải Phòng
Khởi công 2008
Hoàn thành 2011
Tiến độ