Tên dự án  Phát triển giao thông đô thị Hà Nội
Gói thầu Thi công đường giao thông tuyến từ Xuân La đến Bưởi (Km2 + 200 – Km3+780).
Chủ đầu tư  Ban QLDA Đầu tư phát triển giao thông đô thị Hà Nội
Nhà thầu chính Công ty
Tổng giá trị 65.000.000.000 đồng
Địa điểm Xuân La, Lạc Long Quân, Hà Nội.
Khởi công 2012
Hoàn thành 2015
Tiến độ