1. Sơ đồ tổ chức Công ty:
so_do_to_chuc_01
2. Thống kê nhân sự:

– Trình độ đại học, trên đại học                  : 544 người
– Kỹ thuật viên                                               : 213 người
– Công nhân                                                   : 1.200 người

3. Hội đồng quản trị:

– Ông Hoàng Văn Hòa – Chủ tịch HĐQT
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng

– Ông Trần Đăng Mạnh – Phó chủ tịch HĐQT
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng, Thạc sỹ kinh tế

– Ông Trần Anh Tuấn – Phó chủ tịch HĐQT
Trình độ chuyên môn:

– Ông Vũ Tùng Dương – Ủy viên
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế xây dựng

– Ông Trần Thị Nguyệt – Ủy viên
Trình độ chuyên môn:

4. Ban Kiểm soát:

– Bà Đỗ Thị Tuyết  – Trưởng Ban

– Bà  Trần Thị Lan Nhung – Ủy viên

– Bà Trần Thị Thu Hà – Ủy viên

5. Ban giám đốc:

– Ông Trần Đăng Mạnh – Tổng giám đốc
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng, thạc sỹ kinh tế

– Ông Cấn Văn Tuấn – Phó tổng giám đốc
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kinh tế

– Ông Vũ Tùng Dương – Phó tổng giám đốc
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế xây dựng

– Ông Tống Văn Định – Phó tổng giám đốc
Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế.

– Ông Ninh Văn Nam – Phó tổng giám đốc
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng, thạc sỹ kinh tế

 

6. Các phòng ban:

– PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

Trưởng phòng: TÔ NGỌC SƠN
Địa chỉ: Tầng 13, tòa nhà 59 Quang Trung, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Tel: 0243 9 426 964
Email:

– PHÒNG TỔ CHỨC LAO ĐỘNG – HÀNH CHÍNH

Trưởng phòng: CẤN VĂN TUẤN
Địa chỉ: Tầng 14, tòa nhà 59 Quang Trung, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Tel: 0243 9 426 957                    Fax :0243 9 426 956
Email:

– PHÒNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ

Trưởng phòng: TỐNG VĂN ĐỊNH
Địa chỉ: Tầng 12, tòa nhà 59 Quang Trung, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Tel: 0243 9 426 965
Email: khdt@hacc1.com.vn

– PHÒNG KINH TẾ THỊ TRƯỜNG

Trưởng phòng: HOÀNG THỊ MAI HƯƠNG
Địa chỉ: Tầng 12, tòa nhà 59 Quang Trung, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Tel: 0243 9426966
Email : kttt.cc1@gmail.com

– PHÒNG KỸ THUẬT THI CÔNG

Trưởng phòng: LÊ KHẮC QUẢNG 
Địa chỉ: Tầng 13, tòa nhà 59 Quang Trung, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Tel: 0243 9 435 793
Email : kythuat.hacc1 @gmail.com