Để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ kỹ thuật trong quản lý, thi công dự án đáp ứng yêu cầu  phát triển ngành xây dựng hiện nay cũng như chia sẻ kinh nghiệm trong thực tiễn thi công. Ngày 18/02/2023 đến ngày 19/02/2023 vừa qua, tại Khác sạn Sài Gòn Hạ Long, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Công ty cổ phần xây dựng số 1 Hà Nội đã tổ chức Hội thảo: “Đào tạo nội bộ và tổng kết kinh nghiệm về Quản lý dự án; An toàn lao động và VSMT; Hồ sơ quản lý chất lượng”.

Một số hình ảnh về buổi Hội thảo: