CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1 HÀ NỘI

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Trụ sở chính:

Địa chỉ: Tòa nhà Công ty Cổ phần xây dựng số 1 Hà Nội.

Số 59 Quang Trung – P. Nguyễn Du – Q. Hai Bà Trưng – Hà Nội

Tel: (+84) 43 9 426 957                      Fax: (+84) 43 9 426 956

Email: Marketing@hacc1.com.vn

Website: hacc1.com.vn

THÔNG TIN CÁC PHÒNG BAN CÔNG TY

1 – PHÒNG TỔ CHỨC LAO ĐỘNG HÀNH CHÍNH

Trưởng phòng: CẤN VĂN TUẤN
Địa chỉ : Tầng 14 – Số 59 Quang Trung – P. Nguyễn Du – Hai Bà Trưng – Hà Nội
Điện thoại : 043 9 426 957                  Fax :043 9 426 956
Email:

2 – PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN

Kế toán trưởng: TÔ NGỌC SƠN
Địa chỉ: Tầng 13 – Số 59 Quang Trung – P. Nguyễn Du – Hai Bà Trưng – Hà Nội
Điện thoại: 043 943 2872
Email: sontn.hacc1@gmail.com

3 – PHÒNG KỸ THUẬT THI CÔNG

Trưởng phòng : ĐỖ BÌNH MINH 
Địa chỉ: Tầng 13 – Số 59 Quang Trung – P. Nguyễn Du – Hai Bà Trưng – Hà Nội
Điện thoại : 043 9 435 793

4 – PHÒNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ

Trưởng phòng: VƯƠNG KHẢ QUỲNH
Địa chỉ : Tầng 12 – Số 59 Quang Trung – P. Nguyễn Du – Hai Bà Trưng – Hà Nội
Điện thoại: 043 9 426 965
Email: khdt@hacc1.com.vn

5 – PHÒNG KINH TẾ THỊ TRƯỜNG

Trưởng phòng : NINH VĂN NAM 
Địa chỉ : Tầng 12 – Số 59 Quang Trung – P. Nguyễn Du – Hai Bà Trưng – Hà Nội
Điện thoại : 043 9 426 966
Email: info@hacc1.com.vn