Tên dự án Xây dựng nhà máy Terumo Việt Nam số 2 
Gói thầu Xây dựng và hoàn thiện công trình
Chủ đầu tư
Nhà thầu chính Tập đoàn Zenitaka – Nhật Bản
Tổng giá trị 35.387.660.000 đồng.
Địa điểm Lô 44A-B-C, khu công nghiệp Quang Minh, huyện Mê Linh, Hà Nội, Việt Nam.
Khởi công 28/04/2012
Hoàn thành 31/03/2013
Tiến độ 11 tháng