1. Tên dự án Xây dựng nhà máy sản xuất lốp ô tô Bridgestone tại Hải Phòng (BTMV)
Gói thầu Xây dựng kết cấu và hoàn thiện các hạng mục của nhà máy sx lốp ô tô – Giai đoạn I; giai đoạn 2.5 và 3.4
Chủ đầu tư
Nhà thầu chính Tập đoàn Zenitaka – VPDD tại Hà Nội
Tổng giá trị 728.577.000.000 đồng.
Địa điểm Lô CN 4.1, CN3.6, Khu Công nghiệp Đình Vũ, Hải Phòng, Việt Nam
Khởi công
8/2012
Hoàn thành 2016
Tiến độ
Mô tả chung