Dự án kết cấu hạ tầng
Dự án phát giao thông đô thị Hà Nội
05:05

 Tên dự án  Phát triển giao thông đô thị Hà Nội Gói thầu Thi công đường giao thông tuyến từ Xuân La đến Bưởi (Km2 + 200 – Km3+780). Chủ đầu tư  Ban QLDA Đầu tư phát triển giao thông đô thị Hà Nội Nhà thầu chính Công ty Tổng giá trị 65.000.000.000 đồng Địa […]

Dự án kết cấu hạ tầng
Dự án Đầu tư xây dựng kho bãi Container Vinalines tại Hải Phòng – Giai đoạn I
04:59

 Tên dự án Đầu tư xây dựng kho bãi Container Vinalines tại Hải Phòng – Giai đoạn I Gói thầu – Thi công xây dựng san lấp mặt bằng, bãi chữa xe máy, thiết bị, bãi công nghệ chất rút, bãi tập kết container có hàng, bãi lạnh, bãi chờ tập kết, xe thiết bị, […]

Dự án kết cấu hạ tầng
Cải tạo, nâng cấp đường giao thông nông thôn tuyến Yên Lương, Thượng Cửu, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ
04:42

 Tên dự án Cải tạo, nâng cấp đường giao thông nông thôn tuyến Yên Lương, Thượng Cửu, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ Gói thầu Thi công xây dựng, bảo hành công trình, đảm bảo giao thông công trình Chủ đầu tư  Ban QLDA phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn bền vững các […]

Dự án kết cấu hạ tầng
Công trình cải tạo, nâng cấp quốc lộ 18, Mông Dương, Móng Cái
04:38

 Tên dự án Công trình cải tạo, nâng cấp quốc lộ 18, Mông Dương, Móng Cái Gói thầu Xây dựng đường giao thông đoạn từ Km 216+0.00 đến Km 228+ 400 Chủ đầu tư  Ban quản lý các công trình giao thông tỉnh Quảng Ninh Nhà thầu chính Tổng công ty xây dựng Hà Nội […]

Dự án kết cấu hạ tầng
Dự án: Vệ sinh môi trường các thành phố duyên hải Việt Nam – Tiểu dự án TP. Nha Trang
04:32

 Tên dự án Vệ sinh môi trường các thành phố duyên hải Việt Nam – Tiểu dự án TP. Nha Trang Gói thầu Xây dựng trạm bơm chính phía Nam, tuyến cống áp lực và truyền dẫn đến trạm xử lý nước thải phía Nam – Giai đoạn 2 Chủ đầu tư  Ban QLDA cải […]

Ho chua nuoc khe cat
Dự án kết cấu hạ tầng
Dự án Hồ chứa nước Khe Cát, xã Hải Lạng, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh
04:26

Dự án hồ chứa nước Khe cát có tổng vốn đầu tư 411 tỷ đồng, do huyện Tiên Yên làm chủ đầu tư với các hạng mục hồ chứa nước, đập bê tông trọng lực ngăn dòng chảy, các tuyến kênh, cống dẫn nước xả lũ. Sau khi hoàn thành hồ Khe cát chứa được 6,5 triệu mét khối nước (lớn chỉ sau đập Đầm Hà Động ở huyện Đầm Hà) cung cấp nước phục vụ sản xuất cho 620 ha diện tích đất sản xuất nông nghiệp, 950 ha diện tích đất nuôi trồng thủy sản và tạo nguồn cấp nước sinh hoạt cho gần 10.000 hộ dân ở các xã Hải Lạng, Yên Than và Đồng Rui.