Tin công ty
Quyết định về việc chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty
15:42

Quyết định về việc chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty 

Tin công ty
Hợp đồng kiểm toán BCTC và Kiểm toán BCTC cho năm TC kết thúc ngày 31/12/2019
16:00

Hợp đồng kiểm toán BCTC và Kiểm toán BCTC cho năm TC kết thúc ngày 31/12/2019

Tin công ty
Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2018
15:25

Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2018 Quyết định của TGĐ Công ty về việc chi trả cổ tức năm 2018

Tin công ty
Thông báo thay đổi nhân sự – Thay đổi Tổng giám đốc Công ty
14:57

Thông báo thay đổi nhân sự – Thay đổi Tổng giám đốc Công ty Bản cung cấp thông tin

Tin công ty
QUYẾT NGHỊ CỦA HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1 HÀ NỘI
09:00

Quyết nghị của HĐQT Công ty CP xây dựng số 1 Hà Nội về việc bãi nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Ông Trần Xuân Lân và bổ nhiệm Ông Trần Đăng Mạnh giữ chức vụ Tổng giám đốc kể từ ngày 01/10/2019.

Tin công ty
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu CK
15:44

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu CK