Tin công ty
Hội thảo Đào tạo nội bộ và tổng kết kinh nghiệm về Quản lý dự án
10:00

Để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ kỹ thuật trong quản lý, thi công dự án đáp ứng yêu cầu  phát triển ngành xây dựng hiện nay cũng như chia sẻ kinh nghiệm trong thực tiễn thi công. Ngày 18/02/2023 đến ngày 19/02/2023 vừa qua, tại Khác sạn Sài Gòn Hạ Long, thành phố […]

Tin công ty
Báo cáo tình hình quản trị Công ty CPXD số 1 Hà Nội Năm 2022
11:05

Báo cáo số 1801/2022/HACC1-BC ngày 18/01/2023 về việc Báo cáo tình hình quản trị Công ty CPXD số 1 Hà Nội Năm 2022

Tin công ty
Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền
10:07

Thông báo số 604/HACC1-TB ngày 12/10/2022 về việc chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

Tin công ty
Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2021
14:31

Nghị quyết số 562/2022/NQ-HĐQT ngày 21/09/2022  về việc chi trả cổ tức năm 2021. Thông báo số 563/HACC1-TB ngày 21/09/2022 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền năm 2021. Văn bản công bố thông tin  số 564/HACC1-CBTT ngày 21/09/2022  về việc Thông báo ngày đăng ký cuối […]

Tin công ty
Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2022 (Bản rút gọn)
10:55

Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2022 (Bản rút gọn)

Tin công ty
Thông báo thay đổi nhân sự
08:51

Thông báo thay đổi nhân sự